• Published 2007

UTJECAJ TEMPERATURE SUŠENJA NA STUPANJ ŽELATINIZACIJE ŠKROBA ZRNA KUKURUZA

@inproceedings{Voa2007UTJECAJTS,
  title={UTJECAJ TEMPERATURE SU{\vS}ENJA NA STUPANJ ŽELATINIZACIJE {\vS}KROBA ZRNA KUKURUZA},
  author={Neven Vo{\'c}a and Tajana Kri{\vc}ka and Vanja Janu{\vs}i{\'c} and Ana Matin and Du{\vs}ka {\'C}uri{\'c}},
  year={2007}
}