Corpus ID: 193557416

UCAM: Urban Climate Assessment and Management : wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad

@inproceedings{Groen2014UCAMUC,
  title={UCAM: Urban Climate Assessment and Management : wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad},
  author={R. Groen and J. Zoete and J. Klompmaker and M. Schilt and Gert-Jan Steeneveld and S. Koopmans and R. Sluijter and B. V. D. Hurk and H. Eskes and D. Wolters and E. Min},
  year={2014}
}
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor stedelijke hitte. Het weer in de stad is een dynamisch micro-meteorologisch systeem. De stedelijke omgeving heeft op veel manieren een invloed op dit systeem. Ongeveer alle fysieke aspecten van een wijk hebben in meer of mindere mate een invloed op de stralingsbalans, temperatuur en wind. Gezamenlijk met de aanwezige milieufactoren in de stad, denk aan luchtverontreiniging, verslechtert het leefmi- lieu tijdens hittegolven. Het leefmilieu tijdens… Expand