Uşak Kazâsı (1676 tarihli Avârız Defterine göre)

@inproceedings{akir2010UakK,
  title={Uşak Kaz{\^a}sı (1676 tarihli Av{\^a}rız Defterine g{\"o}re)},
  author={I. Çakir},
  year={2010}
}
Usak, gunumuzde Ege Bolgesi’nde yer alan bir il merkezidir. XI. yuzyildan itibaren Turk hâkimiyetine girmis ve Bizans ve Selcuklular arasinda surekli el degistirmistir. Uzun bir sure Germiyanogullari Usak ve civarinda hâkim olmustur. II. Murad doneminde, Germiyanoglu II.Yakub Bey’in vasiyetiyle kesin olarak Osmanli Devleti idaresine girmistir (1429). Anadolu Eyâleti’nin Kutahya sancagina bagli bir kazâ statusu kazanmis ve bu ozelligini muhafaza etmistir. 1676 tarihinde Kutahya Sancagi’nin av… Expand
1 Citations

References

SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES
Avariz and nüzul levies in the ottoman empire : A case study of the province of karaman, 1620s-1700
Basing on firsthand research on original, largely unused Ottoman archival registers (Anadolu ve Rumeli eyâletleri avârizhâne defterleri), this paper intends to examine in a systematic way avâriz andExpand
Collection of Avariz and Nüzul levies in the ottoman empire : A case study of the province of Karaman 1620-1700
The avariz and niizul levies were among the most important of the regular sources of government revenue in the Ottoman empire during the seventeenth century, but there has been relatively littleExpand
Yüzyıl Ortalarına Doğru Erzincan Kazâsında İskân ve Toplumsal Yapı ” , CIEPOComité International des Études PréOttomanes et Ottomanes / Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6
  • Ara Dönem Bildirileri Kitabı ( Uşak / 14 - 16 Nisan
  • 2006