UČINAK DODATKA LIZINA U KRMNU SMJESU NA PRIRAST ŠARANSKOG MLAĐA (Cyprinus carpio) I UŠTEDU BJELANČEVINA

@inproceedings{Bogut2000UINAKDL,
  title={U{\vC}INAK DODATKA LIZINA U KRMNU SMJESU NA PRIRAST {\vS}ARANSKOG MLAĐA (Cyprinus carpio) I U{\vS}TEDU BJELAN{\vC}EVINA},
  author={Ivan Bogut and Ivana Adamkova and Tomo Rastija and Katica Canecki and Ivo Biuklija and Jasna Radakovi{\'c}},
  year={2000}
}