• Corpus ID: 151700142

Työttömien kokemuksia Capulus-projektin osallistavasta ryhmästä

@inproceedings{Mkimattila2012TyttmienKC,
  title={Ty{\"o}tt{\"o}mien kokemuksia Capulus-projektin osallistavasta ryhm{\"a}st{\"a}},
  author={Maria M{\"a}kimattila},
  year={2012}
}