Corpus ID: 78162777

Twijfel aan effect valpolikliniek voor ouderen

@inproceedings{Pijpers2010TwijfelAE,
  title={Twijfel aan effect valpolikliniek voor ouderen},
  author={E. Pijpers and W. J. Mulder},
  year={2010}
}
  • E. Pijpers, W. J. Mulder
  • Published 2010
  • Medicine
  • recent contact met een huisarts of een afdeling spoedeisende hulp in verband met een val. 106 patiënten kwamen in de interventiegroep, 111 in de controlegroep. De interventiegroep kreeg een geriatrische beoordeling en interventie volgens de richtlijnen. In de controlegroep vond geen speciale interventie plaats. Deze studie van de Vries et al. toont aan dat er geen significante afname is van valincidenten na een goed opgezette multifactoriële valinterventie. Dit grootschalige, gerandomiseerde… CONTINUE READING