Tvorba odřadů HZS Středočeského kraje

@inproceedings{Kil2012TvorbaOH,
  title={Tvorba odřadů HZS Středo{\vc}esk{\'e}ho kraje},
  author={Martin Kůřil},
  year={2012}
}
Prace je zaměřena na tvorbu, aktivaci a nasazenim dvou nejběžnějsich a nejfrekventovanějsich seskupeni, kterými jsou požarni a povodňový odřad v podminkach hasicskeho zachranneho sboru Středoceskeho kraje. V tomto dokumentu byly vytvořeny navrhy schemat zmiňovaných odřadů sloužici pro nasazeni vhodných sil a prostředků. Nebyla opomenuta ani problematika zaloh techniky a clenů v připadě vyslani odřadu vcetně logistickeho zabezpeceni.