Två röster om situationen på dagens svenska universitet : Kollegialiteten har trängts tillbaka [Recension av: Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Jörgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson a Sten Widmalm (red.), Det hotade universitetet]

@inproceedings{Boberg2016TvRO,
  title={Tv{\aa} r{\"o}ster om situationen p{\aa} dagens svenska universitet : Kollegialiteten har tr{\"a}ngts tillbaka [Recension av: Shirin Ahlb{\"a}ck {\"O}berg, Li Bennich-Bj{\"o}rkman, J{\"o}rgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson a Sten Widmalm (red.), Det hotade universitetet]},
  author={Johan Boberg},
  year={2016}
}
Tva roster om situationen pa dagens svenska universitet : Kollegialiteten har trangts tillbaka [Recension av: Shirin Ahlback Oberg, Li Bennich-Bjorkman, Jorgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson & Sten Widmalm (red.), Det hotade universitetet]