Turisme i ordenació del territori. El turisme ha anat de prestat

@inproceedings{Pi2017TurismeIO,
  title={Turisme i ordenaci{\'o} del territori. El turisme ha anat de prestat},
  author={Ricard Pi{\'e} and Josep Maria Vilanova},
  year={2017}
}