Triterpenoids and steroids of some species of the order Ericales

Abstract

i. G. V. Pigulevskii and V. G. Kostenko, Questions of the Chemistry of Terpenes and Terpenoids [in Russian], Vilnius (1960), p. 147. 2. E. N. Shmidt, N. K. Kashtanova, L. N. Vol'skii, M. A. Chirkova, and V. A. Pentegova, Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, Series No. 5, Issue No. 12, 118 (1970). 3. V. A. Raldugin, O. V. Sudakova, V. I. Bol'shakova, N. I. Yaroshenko, E. N. Shmidt, and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 517 (1968). 4. M. A. Chirkova and V. A. Pentegova, Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, 145 (1962). 5. T. F. Titova, V. A. Khan, Zh. V. Dubovenko, and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 460 (1987). 6. M. A. Chirkova, A. E. Gorbunova, A. I. Lisina, and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 99 (1966). 7. M. A. Chirkova, A. K. Dzizenko, V. A. Pentegova, Khim. P r i r . Soedin. , 86 (1967). 8. M. A. Chirkova and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 187 (1960) [sic]. 9. V. A. Raldugin and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 595 (1971). i0. P. F. Vlad, M. N. Koltsa, and A. G. Russo, Zh. Obshch. Khim., 43, 68 (1973). ii. V. A. Raldugin, V. A. Khan, Zh. V. Dubovenko, and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 609 (1976). 12. S. Dev, Tetrahedron, 24, 4113 (1968). 13. P. F. Vlad, A. G. Russo, and Chan Kuang Fan, Zh. Obshch. Khim., 39, 451 (1969). 14. E. N. Shmidt, Z. A. Isaeva, Zh. V. Dubovenko, and V. A. Pentegova, Khim. Prir. Soedin., 395 (1981). 15. P. S. Gray and J. S. M i l l s , J. Chem. Soc. Suppl. I , 5822 (1964).

DOI: 10.1007/BF00598555

Cite this paper

@article{Fokina2004TriterpenoidsAS, title={Triterpenoids and steroids of some species of the order Ericales}, author={G. A. Fokina and N. E. Zaitseva and N. E. Fokina}, journal={Chemistry of Natural Compounds}, year={2004}, volume={24}, pages={516-517} }