• Art
  • Published 2013

Tres sortides de l’àmbit de tecnologia amb el corresponent material didàctic per al’alumnat de segon d’ESO

@inproceedings{Arenas2013TresSD,
  title={Tres sortides de l’{\`a}mbit de tecnologia amb el corresponent material did{\`a}ctic per al’alumnat de segon d’ESO},
  author={Marta Arenas},
  year={2013}
}
El fet de realitzar sortides escolars durant tota l’etapa de secundaria es un complement molt important i gairebe necessari per al proces d’aprenentatge de l’alumnat. En el present treball es plantegen tres possibles sortides per a l’alumnat de 2n d’ESO que tinguin a veure amb la materia de tecnologia. Donat que totes les sortides que es fan en un any no son de la mateix materia, es plantejara una sortida que tingui a veure amb cadascun dels tres blocs curriculars que marca el Decret per… CONTINUE READING