Treatment of Carious Lesions by a Chemomechanical Procedure

@inproceedings{postupkomTreatmentOC,
  title={Treatment of Carious Lesions by a Chemomechanical Procedure},
  author={kemijsko-mehani{\vc}kim postupkom}
}
  • kemijsko-mehaničkim postupkom
Svrha: Uobičajeni strah od boli pri mehaničkom odstranjivanju zub­ noga karijesa konvencionalnim rotirajućim instrumentima potaknuo je razvoj nove kemijsko-mehaničke metode kojom se omekšavaju kariozne mase upotrebom posebne tekućine. Otopina, koje je osnovni sasto­ jak aminobuterična kiselina, otapa kariozne mase razarajući njihove kolagenske strukture… CONTINUE READING