Trečiasis sektorius ir socialinė gerovė; nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gerovės valstybėje

@inproceedings{Voreviien2016TreiasisSI,
  title={Tre{\vc}iasis sektorius ir socialinė gerovė; nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gerovės valstybėje},
  author={Jurgita Vorevi{\vc}ienė},
  year={2016}
}
Santrauka. Straipsnyje aptariamas nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaidmuo socialinės gerovės srityje joms vykdant veiklą ir teikiant paslaugas gerovės valstybėje. Pristatoma NVO samprata ir raida, jų klasifikacija. Atskleidžiama NVO dalyvavimo prasmė ir reikšmė socialinės gerovės užtikrinimo srityje, be kurios visuomenė lieka neįtrauki, padrika, kupina nerealizuotų lūkesčių ir uždarumo. Tokios valstybės negalima vadinti gerovės valstybe, garantuojančia savo piliečiams saugumą, individo laisv… Expand
SOCIALINĖ GEROVĖ EKONOMIKOS POKYČIŲ KONTEKSTE
Europos Sąjunga yra laikoma didžiausią ekonominį potencialą turinti struktūra. Taciau ateityje yra numatomas ženklus ekonominio augimo sulėtėjimas ar net stagnacija, kuriai didžiausią įtaką turiExpand
COMMUNITY SOCIAL WELFARE MODELING
The social welfare of the community, as a reflection of the quality of life, is characterized by a dynamic and complex nature, and is now becoming an increasingly relevant and more debatable topic inExpand

References

SHOWING 1-10 OF 70 REFERENCES
Nevyriausybinių organizacijų metamorfozės: nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje iki socialinių paslaugų rinkos dalyvio šiuolaikinėje visuomenėje
Nevyriausybinės organizacijos laikomos visuomenės politinio ir socialinio gyvenimo indikatoriumi, atspindinciu visuomenės raidos ypatumus bei problemas tam tikru laikotarpiu, lanksciai reaguojanciu įExpand
Pilietiškumo konstravimas globalumo kontekste: NVO vaidmens kaita Lietuvoje
sAntrAuKA. Remiantis globalizacijos teorijų įžvalgomis ir atkreipiant dėmesį į pilietinės visuomenės raidą pokomunistinėse šalyse, straipsnyje pateikiama nevyriausybinių organizacijų vaidmens kaitaExpand
BENDRUOMENINIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ NE PELNO SIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS TRADICIJOS IR VADYBOS PERSPEKTYVOS LIETUVOJE
Tikslas – apžvelgti bendruomeninių ir nevyriausybinių ne pelno siekiancių organizacijų veiklos tradicijas ir vadybos perspektyvas Lietuvoje. Metodologija. Siekiant tyrimo tikslo yra atliktaExpand
Individualaus ir grupinio socialinio darbo metodų derinimas dirbant su vaikais iš rizikos šeimų vaikų dienos centruose
Siame straipsnyje analizuojama mažai tyrinėta socialinio darbo sritis: socialinio darbo metodai, taikomi dienos centruose, dirbant su vaikais is socialinės rizikos seimų. Esant poreikiui efektyvintiExpand
Instituciniai tinklai ir socialinis pasitikėjimas savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikoje
Straipsnyje analizuojamas institucinio bendradarbiavimo tinklų kūrimas pilietinio sektoriaus ir viesosios valdžios lygmeniu. Analizuojamos pasitikėjimo rūsys ir funkcijos. Aptariamas pasitikėjimoExpand
Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykių reikšmė, plėtojant vietinę demokratiją: atvejo tyrimai dviejose Lietuvos savivaldybėse
Straipsnyje nagrinėjami savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų santykiai, remiantis Vilniaus miesto (centro) ir Ukmergės rajono (periferijos) duomenimis. Pristatomas empirinis tyrimas, kurioExpand
Įgalinančio dialogo poreikis ir patirtis plėtojant socialines paslaugas nevyriausybinėje neįgaliųjų organizacijoje
Straipsnyje aptariamas įgalinančio dialogo poreikis ir patirtis plėtojant socialines paslaugas NVO. Atliktas dalyvaujantis veiklos tyrimas žvelgiant iš vidaus (angl. insider’s view) – kai NVOExpand
Institutional Development for Good Governance: the role of intermediary NGOs in Pará state, Amazonia
O artigo analisa o papel das ONGs intermediarias no estabelecimento de vinculos entre governo e comunidades rurais na implementacao de programas de desenvolvimento socioambiental como uma forma deExpand
Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?
O empreendedorismo tem sido o motor que vem impelindo uma boa parcela do crescimento do setor dos negocios, alem de ser a forca motriz responsavel pela rapida expansao desse setor. Neste artigo,Expand
Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna
In Lithuania the NGO sector is currently undergoing dramatic changes, alongside the public and private sectors. Its complexity is apparent not only in its relative growth and intrinsic significance,Expand
...
1
2
3
4
5
...