Transmission of wheat striate virus by the eggs of the vectorCalligypona pellucida Fabr

Abstract

Persistentní povaha viru sterilnosti a zakrslosti ovsa (VSZO) a viru proužkovitosti pšenice (VPP) byla zkoumána též v pokusu s larvami vektoraCalligypona pellucida F., vypěstovanými z vajíček za podmínek vylučujících možnost jejich kontaminace sáním na virosních rostlinách. Vajíčka pocházela od samic z populace, u které bylo v předchozí testaci stanoveno 14… (More)
DOI: 10.1007/BF02920672

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics