Transformacja modelu makroskopowego do mikroskopowego, wieloagentowego modelu symulacyjnego w zakresie transportu publicznego

@inproceedings{Fierek2015TransformacjaMM,
  title={Transformacja modelu makroskopowego do mikroskopowego, wieloagentowego modelu symulacyjnego w zakresie transportu publicznego},
  author={Szymon Fierek and Michal Maciejewski and Waldemar Walerjańczyk},
  year={2015}
}

Similar Papers