Transforma Porta! Dinàmiques participatives d'apropiació de l'espai públic urbà

@inproceedings{Jimnez2013TransformaPD,
  title={Transforma Porta! Din{\`a}miques participatives d'apropiaci{\'o} de l'espai p{\'u}blic urb{\`a}},
  author={Julio Morr{\'a}s Jim{\'e}nez},
  year={2013}
}
Per a avancar cap a la sostenibilitat necessitem un canvi de paradigma en la forma d’entendre el mon, un canvi de valors de fons en les persones pero tambe alhora d’utilitzar la paraula sostenibilitat. Sino realitzem un canvi de forma immediata acabarem col·lapsant ambiental i socialment el planeta Terra. Trobar el paper de les ciutats per superar aquesta crisis sistemica es prioritari o sino molt probablement no es superara. L’espai public urba en l’actualitat es la ciutat. Una ciutat… CONTINUE READING

Similar Papers