Trafikanternas inställning till väghållning och halkbekämpning efter att tidigare osaltade vägar börjat saltas (Driver's attitude to winter road maintenance)

@inproceedings{Arnberg1985TrafikanternasIT,
  title={Trafikanternas inst{\"a}llning till v{\"a}gh{\aa}llning och halkbek{\"a}mpning efter att tidigare osaltade v{\"a}gar b{\"o}rjat saltas (Driver's attitude to winter road maintenance)},
  author={Pw Arnberg},
  year={1985}
}
Trafikanternas installning till vaghallning och halkbekampning efter att tidigare osaltade vagar borjat saltas (Driver's attitude to winter road maintenance)