Tinea nigra

@article{Castellani1964TineaN,
  title={Tinea nigra},
  author={Aldo Castellani},
  journal={Mycopathologia et mycologia applicata},
  year={1964},
  volume={30},
  pages={193-199}
}