Corpus ID: 213212212

Tilstandsvurdering av 3 kroksjøer i Vannområde Leira-Nitelva 2019

@inproceedings{Mjelde2019TilstandsvurderingA3,
 title={Tilstandsvurdering av 3 kroksj{\o}er i Vannomr{\aa}de Leira-Nitelva 2019},
 author={M. Mjelde and B. Dervo and Thomas C. Jensen and Irene Elgtvedt},
 year={2019}
}
 • M. Mjelde, B. Dervo, +1 author Irene Elgtvedt
 • Published 2019
 • References

  SHOWING 1-10 OF 25 REFERENCES
  Utkast til overordnet skjøtselsplan for Leirelvslettene i Skedsmo og Fet kommuner
  • DECORANA - A Fortran program for detrended correspondence analysis and reciprocal avaraging
  • 2011
  Tilstandsklassifisering av fire vannlokaliteter i Leira - Nitelva ut fra vann - vegetasjon
  • 2017
  Resipientundersøkelser i Romeriksvassdragene Nitelva , Leira og Rømua
  • 1972
  I Environmental DNA sampling is more sensitive than a traditional survey technique for detecting an aquatic invader.
  • 101
  • PDF