• History
  • Published 1994

Tillväxt och offentlig sektor

@inproceedings{Agell1994TillvxtOO,
  title={Tillv{\"a}xt och offentlig sektor},
  author={Jonas Agell and Thomas Lindh and Henry Ohlsson},
  year={1994}
}
I den populara svenska debatten havdas ofta att det finns ett starkt negativt samband mellan offentlig sektor och ekonomisk tillvaxt. Den empiriska litteraturen ger emellertid inte nagot belagg for ...