[Three new records of medical plant in Hubei, China].

Cite this paper

@article{Li2014ThreeNR, title={[Three new records of medical plant in Hubei, China].}, author={Hou-Cong Li and De-Pei Yuan and Yuan Liu}, journal={Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica}, year={2014}, volume={39 14}, pages={2767-8} }