Corpus ID: 138780961

Thermal properties of dried nanofibrillated cellulose

@inproceedings{Poljanek2014ThermalPO,
  title={Thermal properties of dried nanofibrillated cellulose},
  author={I. Poljan{\vs}ek and Vesna Žepi{\vc} and P. Oven and R. C. Koro{\vs}ec and Ales Hancic},
  year={2014}
}
Uvod Celuloza je najbolj razširjen biopolimer na planetu. Sestavljena je iz nerazvejanih polimernih verig, kjer so med seboj povezane D-glukopiranozilne enote preko β (1 → 4) vezi. V lesu in drugih ligno-celuloznih surovinskih virih je celuloza v obliki makroin mikrofibril, ki jih je mogoče izolirati in/ali razgraditi s sodobnimi mehanskimi, kemijskimi ali encimatskimi postopki (Kalia in sod. 2011 ). Produkt, ki pri tem nastane, se najpogosteje označuje z izrazom nanofibrilirana celuloza (NFC… Expand