The use of the quantitative ring precipitation reaction for determining the intensity of cross reactions with special reference to comparative serology

Abstract

V práci jsou uvedeny praktické pokyny a příklady na použití kvantitativní prsténcové precipitace ke stanovené intensity zkříženýeh reakcí. Byla ovéřena schopnost této metody objektivně reprodukovat intensity reagujíeích systémŮ antigen —protilátka za rŮzných koncentračních poměrŮ. Bylo provedeno porovnání Boydenovy metody ,,Úplnýoh křivek" a metody… (More)
DOI: 10.1007/BF02933565

Topics

6 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Kloz2008TheUO, title={The use of the quantitative ring precipitation reaction for determining the intensity of cross reactions with special reference to comparative serology}, author={Josef Kloz}, journal={Biologia Plantarum}, year={2008}, volume={3}, pages={217-227} }