The use of municipal sewage sludges and lignite coal fly ashes in the production of fertiliser granulates

@inproceedings{Krzywy2012TheUO,
 title={The use of municipal sewage sludges and lignite coal fly ashes in the production of fertiliser granulates},
 author={Edward Krzywy and Eugeniusz Cydzik},
 year={2012}
}
Introduction Continuously rising prices of raw materials for the production of mineral fertilisers and of fertilisers themselves, reduced production of natural fertilisers and the expansion of agricultural land for growing cereals and industrial crops may lead to a disruption of the balance of organic matter and nutrients for plants in the soil, as well as to acidification of the plants. In consequence, the fertility of the soils will be reduced and the harvested crops will be of substandard… CONTINUE READING

Tables from this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 13 REFERENCES

Oddziaływanie popiołu z węgla bru - natnego na wybrane właściwości fizyczno chemiczne gleby lekkiej

 • D. Kalembasa, S. Kalembasa, R. Kania
 • Zesz . Probl . Post . Nauk Rol
 • 2007

: 4 . Przetwarzanie i wykorzystanie popiołów wyso - kowapniowych . Popioły lotne z węgla brunatnego w Europie – właściwości i zastosowanie

 • J Czekała
 • Materiały z Międzynarodowego Seminarium Naukowo…
 • 2006

Wpływ sposobów składowania odpadów paleniskowych w wy - robisku końcowym odkrywki Bełachatów na środowisko wodne . Rozprawa doktorska

 • L Stolecki
 • Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowo…
 • 2006

Pozyskanie odpadowego tlenku wapnia z popiołów wysoko - wapniowych

 • A Szymonek
 • Politechnika Wrocławska :
 • 2005

Nawożenie roślin energetycznych ( wierzba , mi - skant , ślazowiec ) . Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy

 • J. Łabętowicz, W Stępień
 • Gospodarka ściekami i osadami . Wyd . Akademii…
 • 2004

Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunal - nych osadów ściekowych i odpadów przemysłowych . Rozprawa habilitacyj - na 217 . Wydaw

 • Wołoszyk Cz
 • AR w Szczecinie
 • 2003

Osady ściekowe - źródło azotu i siarki dla roślin

 • E. Krzywy, A. Iżewska
 • Folia Univ . Agric . Stetin . Ser . Agricultura
 • 2003

Wpływ wapno - wania gleby popiołem z węgla brunatnego na plon i jakość ziarna odmian pszenżyta jarego

 • S. Stankowski, K. Pacewicz, M. Gibczyńska, E Meller
 • Popioły z energetyki . Badania modelowe nad…
 • 2003
1 Excerpt