The saliva levels of interleukin – 1 receptor antagonist (IL-1 Ra) and soluble receptor type I of tumor necrosis factor (sTNF RI) in chronic periodontitis

Abstract

Streszczenie Wprowadzenie: zapalenie przyzębia powoduje reakcję immunologiczną gospodarza na antygeny bakteryjne. w tej odpowiedzi istotną rolę pełnią cytokiny i ich receptory. Cel pracy: celem prezentowanej pracy była ocena występowania w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworu (s TNF RI) u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Metody: Stężenie w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworu (s TNF RI, p55) oceniono za pomocą immunoenzymatycznej metody eLISa, przy użyciu fabrycznie gotowych testów (Quantikine, R&D System). Wyniki: Stężenie w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) było statystycznie istotnie wyższe (p<0,05) u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia w porównaniu z grupą kontrolną. Wniosek: Należy rozważyć ocenę stężenia w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) w diagnostyce przewlekłego zapalenia przyzębia.

1 Figure or Table

Cite this paper

@inproceedings{Sotwiska2014TheSL, title={The saliva levels of interleukin – 1 receptor antagonist (IL-1 Ra) and soluble receptor type I of tumor necrosis factor (sTNF RI) in chronic periodontitis}, author={Sylwia Małgorzata Słotwińska and Robert Słotwiński and Marzanna T Zaleska and Marek Durlik}, year={2014} }