The researcher ’ s liability for HIV-related clinical research without the participant ’ s informed consent : South Africa ’ s common law , case law and legislation ∗

@inproceedings{Nienaber2008TheR,
  title={The researcher ’ s liability for HIV-related clinical research without the participant ’ s informed consent : South Africa ’ s common law , case law and legislation ∗},
  author={Annelize G Nienaber},
  year={2008}
}
  • Annelize G Nienaber
  • Published 2008
Die navorser se aanspreeklikheid vir MIV-verwante kliniese proewe sonder die deelnemer se ingeligte toestemming: Die Suid-Afrikaanse gemenereg, regspraak en wetgewing Verskillende kliniese proewe word tans in Suid-Afrika onderneem om middels en strategieë vir die voorkoming van MIV-besmetting te ontwikkel. Hierdie artikel ondersoek die aanspreeklikheid van… CONTINUE READING