The relationship between the functions of locus of control and sexual satisfaction of couples

@inproceedings{Ganji2013TheRB,
  title={The relationship between the functions of locus of control and sexual satisfaction of couples},
  author={Askari Asghari Ganji},
  year={2013}
}
Սեռական բավարարվածությունը ամուսնական կյանքի կարևորագույն բաղադրիչն է, որը մեծ ազդեցություն ունի զույգերի համատեղ կյանքի գոյատևման վրա: Ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ բազմաթիվ զույգեր տարբեր պատճառներով դժվարություններ են ունենում սեռական հարաբերություններում: Մեր հետազոտության նպատակն է վեր հանել լոկուս կոնտրոլի գործառույթների և սեռական բավարարվածության փոխադարձ կապը: 

Similar Papers