The proinflammatory cytokine-mediated protective effects of pentoxifylline , iloprost , and cilostazol on a mitigating lung injury induced by lower limb ischemia and reperfusion in rats

@inproceedings{Hdrolu2014ThePC,
  title={The proinflammatory cytokine-mediated protective effects of pentoxifylline , iloprost , and cilostazol on a mitigating lung injury induced by lower limb ischemia and reperfusion in rats},
  author={Mete Hıdıroğlu and Emrah Uğuz and G{\"o}khan {\"O}zerdem and Esin Yıldız and {\"O}cal Berkan},
  year={2014}
}
Amaç: Bu çalışmada, pentoksifilin, iloprost ve silostazolün alt ekstremite iskemisi-reperfüzyonu ile tetiklenen akut akciğer hasarını azaltıp azaltmadığı ve bu koruyucu etkilere sitokinlerin dahil olup olmadığı araştırıldı. Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Kırk sıçan rastgele beş gruba ayrıldı: kontrol (grup 1), iskemi-reperfüzyon (grup 2), pentoksifilin (grup 3), iloprost (grup 4), iloprost ve silostazol (grup 5). Tüm ilaçlar iskemi öncesi uygulandı. Tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a), interlökin-6 (IL-6) ve… CONTINUE READING
1 Extracted Citations
28 Extracted References
Similar Papers

Referenced Papers

Publications referenced by this paper.
Showing 1-10 of 28 references

Similar Papers

Loading similar papers…