The effect of variable soil fertilisation on entomopathogenic nematodes Steinernema carpocapsae (Weiser 1955)

@inproceedings{JarmuPietraszczyk2011TheEO,
 title={The effect of variable soil fertilisation on entomopathogenic nematodes Steinernema carpocapsae (Weiser 1955)},
 author={J. Jarmuł-Pietraszczyk and Marta Kamionek and Elzbieta Budzinska-Wrzesien and Robert Wrzesień and L. Milczarek},
 year={2011}
}

Tables from this paper.

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 14 REFERENCES

Ekologiczne uwarunkowanie aktywności biologicznej nicieni entomofilnych w środowisku glebowym agrocenoz

A. BEDNAREK
 • Wyd. SGGW.
 • 1990
VIEW 6 EXCERPTS
HIGHLY INFLUENTIAL

Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem na plonowanie roślin oraz wybrane właściwości gleby

S. MERCIK, W. STĘPIEŃ
 • Nawozy i nawożenie 4(29): 141–150.
 • 2006
VIEW 3 EXCERPTS

Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby

S. SIENKIEWICZ
 • Wyd. UWM.
 • 2004

Trojtroficzne interakcje pomiędzy roślinami, grzybami nicieniobójczymi nicieniami

D. SOSNKOWSKA
 • Kosmos 53, 1(262): 51–58.
 • 2004

Nawożenie gleb i roślin

E. KRZYWY
 • Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie: 49–51, 53–74.
 • 2000
VIEW 3 EXCERPTS