Corpus ID: 165549570

The conservative embrace of progressive values : On the intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics

@inproceedings{Oudenampsen2018TheCE,
  title={The conservative embrace of progressive values : On the intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics},
  author={M. Oudenampsen},
  year={2018}
}
De observatie dat rond de eeuwwisseling sprake is van een breekpunt in de Nederlandse politieke cultuur wordt inmiddels tot de dooddoeners van het publieke debat gerekend. De bliksemsnelle opkomst en dramatische moord van Pim Fortuyn resulteerde in een verbluffende verkiezingsoverwinning van zijn partij, de Lijst Pim Fortuyn (LPF), in wat algemeen bekend is komen te staan als de Fortuyn-revolte. Sindsdien zijn identiteit, immigratie en law and order de dominante thema’s van het publieke debat… Expand

Figures and Tables from this paper

The Dutch star on the flag of Europe: the personalisation of national identity in Geert Wilders’ celebrity politics
ABSTRACT This article analyses the political style of the Dutch nationalist-populist celebrity politician Geert Wilders and examines the ways in which his self-stylisation epitomises both theExpand
Between conflict and consensus: The Dutch depoliticized paradigm shift of the 1980s
How do deep economic crises reshuffle dominant policy frameworks? Institutionalist scholars such as Peter Hall, Mark Blyth, Vivien Schmidt and Colin Hay have focused particularly on the 1980s. TheExpand
The Rise of Neo-Illiberalism
This paper expands on the notion neo-illiberalism, signifying a symbiosis between neoliberal capitalism and variegated illiberal nationalisms, offering deeper reflections on its geopolitics, keyExpand
The Rise of the Dutch New Right
In the past 20 years, a wave of right-wing populist movements has swept over Europe, changing the face of European politics. The Netherlands has been one of the more iconic countries to partake inExpand
Facing racism: discomfort, innocence and the liberal peripheralisation of race in the Netherlands
In this paper, we argue in favour of an anthropological focus on the ‘doing’ of whiteness, which is necessary to understand how various, contrasting but interconnected articulations of whiteness comeExpand
The nature and origins of political polarization over science
TLDR
This theoretical review conceptualizes political polarization over science and argues that it is driven by two interrelated processes: through psychological science rejection and by adhering to a political ideology that explicitly contests science. Expand
Leveraging identities: the strategic manipulation of social hierarchies for political gain
Much scholarship on boundary-making focuses on dyadic relationships between “us” and “them.” Yet the presence of multiple categories within societies allows for complex interactions among more thanExpand
Micro-Targeting and ICT media in the Dutch Parliamentary system : Technological changes in Dutch Democracy
For the period surrounding the 2018 Dutch municipal elections, a team of researchers from the Delft University of Technology investigated the effect of the digital environment on parliamentaryExpand
Policy as Practice: Explaining Persistent Patterns in Prostitution Policy
The purpose of this article is to present an approach to policy analysis that centres on the notion of practice. Traditionally policy analysis rests on two types of categories: the substantiveExpand
Visitors in a strange land : subsidized innovation in SMEs
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version ofExpand
...
1
2
...

References

SHOWING 1-10 OF 693 REFERENCES
Door gelijkheid gegrepen: democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801
De moderne Nederlandse democratie ontstond na het uitbreken van de Bataafse Revolutie (1795), toen het bestel van de oude Republiek op de schop ging. In korte tijd transformeerde Nederland van eenExpand
De diplomademocratie : Over de spanning tussen meritocratie en democratie
De moderne democratie is een diplomademocratie. Burgers hebben beduidend meer politieke invloed naarmate hun opleiding hoger is. Hoger opgeleiden waren altijd al politiek actiever dan lagerExpand
Boerka’s, boerkini’s en belastingcenten: culturele en politieke polarisatie in een post-christelijke samenleving
“Pacificatie aan de top en polarisatie aan de basis” – aldus vatte Arend Lijphart (1968) de Nederlandse politieke verhoudingen ten tijde van de verzuiling op treffende wijze samen. Inmiddels behorenExpand
Postponed Monuments in the Netherlands. Manifestation, Context, and Meaning
Tijdens de marathon van Boston, op 15 april 2013, explodeerden twee bommen in het publiek dat langs het parcours stond. Drie mensen kwamen om het leven en honderden raakten gewond. Daags na deExpand
Het onafhankelijkheidssyndroom: Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel
De ideologische dimensie van de verzorgingsstaat wordt veelal afgedaan als irrelevant, of, erger nog, als bekend verondersteld. Door discussies in naoorlogse artsenbladen in kaart te brengen en dieExpand
Verrek, het is geen kunstenaar: Gerard Reve en het schrijverschap
Edwin Praat onderzocht het schrijverschap van Gerard Reve. Hij stelt dat de hoofdpersonages in Reves werk niet los te zien zijn van de Gerard Reve die via kranten en televisie de NederlandseExpand
Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek
Menigeen kent het begrip 'verzuiling' en weet hoezeer dat verschijnsel bepalend is geweest voor de inrichting en werkwijze van de Nederlandse politiek, vakbonden, omroep, dagbladpers, etc. in deExpand
Partij en kiezer: herwaardering van een relatie
In dit artikel zullen wij allereerst, met deze brede contouren als uitgangspunt, de betekenis van het begrip partij-identificatie in het model bespreken. Vervolgens beschrijven wij voor NederlandExpand
De eeuwige terugkeer van het fascisme
In dit artikel wordt het nieuwe boek van Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut te Tilburg beschreven. Riemen kreeg voral bekendheid met zijn boek:"Adel van de geest, een vergeten ideaal" InExpand
Seculiere intolerantie: Morele progressiviteit en afwijzing van de islam in Nederland
textabstractTerwijl Nederland bekendstaat als baken van tolerantie, wordt er de laatste jaren opvallend veel kritiek geuit op de islam. Bovendien hanteren islamkritische opinie- leiders hierbij eenExpand
...
1
2
3
4
5
...