• Corpus ID: 58531682

The Zamosc period in the work of Professor Romuald Weglowski

@article{Durakiewicz2003TheZP,
 title={The Zamosc period in the work of Professor Romuald Weglowski},
 author={Marek Durakiewicz},
 journal={Acta Angiologica},
 year={2003},
 volume={9},
 pages={85-95}
}
Profesor Romuald Weglowski (1876–1935) zasluzenie jest uwazany za nestora polskiej chirurgii naczyniowej. Niewątpliwie ogromna liczba wykonanych zabiegow (nie mniej niz 217 operacji tetnic) pozwolila mu na zgromadzenie bogatego zasobu doświadczen, ktorymi dzielil sie w swych licznych publikacjach. Mozliwośc powszechnego zastosowania nowoczesnych, jak na owczesne czasy, metod operacyjnych otrzymal od losu w postaci pracy chirurgicznej w Moskwie podczas pierwszej wojny światowej oraz w Zamościu w… 
3 Citations

Figures and Tables from this paper

Evolution of opinions on vascular trauma treatment in Polish medical literature at the turn of 19 th century
TLDR
Rozpoczecie terapii od rekonstrukcji nie bylo powszechnie stosowane, a rozwoj chirurgii powinien prowadzic do opracowania sposobow spelniających zasade zachowania w organizmie calego systemu krwionośnego.
Evaluation and management of peripheral vascular injury. Part 1. Western Trauma Association/critical decisions in trauma.
TLDR
This Part I algorithm emphasizes evaluation, diagnosis, and need for operation versus a therapeutic procedure performed in interventional radiology, while a Part II algorithm (2011) will focus on operative techniques.
Vascular Injury in Orthopedic Trauma.
TLDR
A comprehensive literature review on a subject that generates significant controversy and confusion among clinicians involved in the care of trauma patients is provided.

References

SHOWING 1-10 OF 24 REFERENCES
Stan zdrowia żołnierzy wojska polskiego w 1920 r.
The work presents the organization of health service of the Polish Army in 1920, the sanitary and epidemiologic status of the population of both countries at war and health problems of the soldiers,
Wspomnienia z Zamojszczyzny 1918––1939 (maszynopis, poprawki odręczne, numeracja odręczna
 • Biblioteka KUL — RKps
 • 1939
15-miesięcy pracy w szpitalu wojskowym w Zamościu
 • Lek Woj,
 • 1921
Zmiany w parametrach stresu oksydacyjnego i mechanizmów antyoksydacyjnych u chorych z miażdżycą naczyń obwodowych poddanych leczeniu chirurgicznemu i zachowawczemu
 • Acta Angiol,
 • 2001
Żylne manifestacje trombofilii i zespołu antyfosfolipidowego
 • Acta Angiol,
 • 1998
Szpitale Wojskowe II Rzeczypospolitej
 • Woj Przegl Hist
 • 1996
Romuald Wegłowski.
Autoportret Romualda Węgłowskiego
 • Zarys Dziejów Chirurgii Polskiej
 • 1989
Śródka A (1989) Autoportret Romualda Węgłowskiego
 • Zarys Dziejów Chirurgii Polskiej. Noszczyk Wojciech (ed.), PWN Warszawa,
 • 1989
Ramuald Weglowski: neglected pioneer in vascular surgery.
...
1
2
3
...