Corpus ID: 150893827

The Transformation of Intimacy

@inproceedings{Giddens1992TheTO,
  title={The Transformation of Intimacy},
  author={A. Giddens},
  year={1992}
}
tom šire se i ovladavaju prostorom uglavnom ratovima, ekonomska dominacija ostvaruje se uz pomoć tržišta i sredstvima ekonomske prisile, dok "kulturna dominanta" još ne po­ stoji. Na svjetskom prostoru, iako krajnje ba­ nalno rečeno, vlada načelo "podijeli pa vla­ daj!", što se pokazalo, kako nas je podrobnije poučio Katunarić, najdjelotvornijom meto­ dom vladanja od Starog Egipta i Rima do Balkana 90-ih godina ovog stoljeća. Razmišljajući, na kraju, o pitanju eu­ ropske integracije, Katunari… Expand
983 Citations