The Role of Efficiencies in Merger Control: Comparative Eu-usa Perspective

  • Vlatka Butorac Malnar
  • Published 2009

Abstract

U više navrata susreli smo se sa situacijom u kojoj prekoatlantska koncentracija biva odobrena u jednoj jurisdikciji, a zabranjena u drugoj. Oprečne odluke mogu, između ostalog, počivati na različitoj ulozi učinkovitosti pri ocjeni koncentracija. Bit ovog problema sastoji se u pitanju treba li dopustiti da potencijalne učinkovitosti koncentracije prevladaju… (More)

Topics