The Relationship Between Epicardial Adipose Tissue Volume and Coronary Plaque Structure in Diabetics Diyabetiklerde Epikardiyal Yağ Volümü ile Koroner Plak Yapısı Arasındaki İlişki

Abstract

1 Gökhan Aksan1, Serhat Sığırcı1, Gökhan Çetinkal1, Burak Musa Ayhan2, Süleyman Sezai Yıldız1, Ayşegül İdil Soylu3, Muzaffer Başak2, Kadriye Orta Kılıçkesmez1 1Department of Cardiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, 2Department of Radiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, 3Department of… (More)

Topics

8 Figures and Tables