The Long-Distance Binding of "ZIJI.".

@inproceedings{Liejiong1993TheLB,
  title={The Long-Distance Binding of "ZIJI.".},
  author={Xu Liejiong},
  year={1993}
}