The Effect of β-Indolebutyric Acid on Phosphatase and Catalase Activity in Grape Vine Cuttings

Abstract

Autor sledoval účinek kyseliny β-indolylmáselné (IMK) na aktivitu fosfatásy a katalásy v basálních ěástech řízk⫲ vinné révy odr. Müller-Turgau. Řízky se dvěma pupeny z jednoletých výhon⫲ byly spodním koncem ponořeny na 3–5 sec do roztoku stimulátoru (500 mg IMK v 1 1 50% ethanolu) a poté napíchány do písku v množárně. Aktivita obou enzym⫲ byla sledována v… (More)
DOI: 10.1007/BF02927044

Topics

3 Figures and Tables