• Engineering
  • Published 2014

Testování a rozvoj rychlostních schopností mladších žáků ve fotbale

@inproceedings{Nohel2014TestovnAR,
  title={Testov{\'a}n{\'i} a rozvoj rychlostn{\'i}ch schopnost{\'i} mlad{\vs}{\'i}ch {\vz}{\'a}ků ve fotbale},
  author={Jan Nohel},
  year={2014}
}
Testovani a rozvoj rychlostnich schopnosti mladsich žaků ve fotbale. Diplomova prace. Brno: FSpS MU, 2014. 68 stran. Cilem teto diplomove prace je dvoji otestovani, porovnani, vyhodnoceni a posouzeni rozdilů urovně rychlostnich schopnosti dvou vybraných družstev mladsich žaků různe výkonnostni kategorie s casovým odstupem.