• History
  • Published 1997

Testament jako forma nabytí dědictví z hlediska teoreticko-právního

@inproceedings{Hujacov1997TestamentJF,
  title={Testament jako forma nabyt{\'i} dědictv{\'i} z hlediska teoreticko-pr{\'a}vn{\'i}ho},
  author={Petra Hujacov{\'a}},
  year={1997}
}