Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití

@inproceedings{Sekaninov2012TenkovrstvGO,
  title={Tenkovrstv{\'e} geopolymern{\'i} om{\'i}tky pro vněj{\vs}{\'i} pou{\vz}it{\'i}},
  author={Jana Sekaninov{\'a}},
  year={2012}
}
  • Jana Sekaninová
  • Published 2012