Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi

  • Özgün Araştırma
  • Published 2017

Abstract

Telif Hakkı 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Tıp Bülteni, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır. Ad­dress­for­Cor­res­pon­den­ce/Ya­z›fl­ma­Ad­re­si:­Mehmet Karacı University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul, Turkey Phone: +90 532 786 81 87 E… (More)

Topics

5 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Aratrma2017TekrarlayanIY, title={Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi}, author={{\"O}zg{\"u}n Araştırma}, year={2017} }