Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija

@inproceedings{Pakerys2011TarptautinKB,
  title={Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija},
  author={Jurgis Pakerys and Daiva Sinkevi{\vc}iūtė},
  year={2011}
}