• Corpus ID: 192976430

Tarbijauuring rõivaste parandusteenuse arendamiseks Chula Vista OÜ näitel

@inproceedings{Maire2017TarbijauuringRP,
  title={Tarbijauuring r{\~o}ivaste parandusteenuse arendamiseks Chula Vista O{\"U} n{\"a}itel},
  author={Alber Maire},
  year={2017}
}
Kaesoleva uurimistoo „Tarbijauuring roivaste parandusteenuse arendamiseks Chula Vista OU naitel“ eesmark oli valja selgitada kui populaarne on tarbijale roivaste parandusteenuse kasutamine ja antud teenuse arendamise vajalikkus. Uurimistoos selgitati valja tarbijate kaitumine erinevate parandust vajavate roivadetailide puhul, parandusteenust pakkuvate ettevotete teenuse kasutamisel ning tarbijate arvamus ariideele omblusbuss. Seega on uurimistoos saadud tulemused suunatud eelkoige Chula Vista…