Taksomska analiza kognitivnih i konativnih karakteristika u djece od 11 godina

@inproceedings{Hoek1991TaksomskaAK,
  title={Taksomska analiza kognitivnih i konativnih karakteristika u djece od 11 godina},
  author={Ankica V. Ho{\vs}ek and Konstantin Momirovi{\'c}},
  year={1991}
}