Tahricü'l-furu ale'l-usul Edebiyatı

@inproceedings{Okuyucu2010TahriclfuruAE,
  title={Tahric{\"u}'l-furu ale'l-usul Edebiyatı},
  author={Nail Okuyucu},
  year={2010}
}
  • Nail Okuyucu
  • Published 2010
  • Art
  • Ozet Bu makalede, usul-furu ili§kisini inceleyen bir yazim turu olarak ortaya cikan rahricu'l-furu ale'lusul edebiyati ele alinacaktir. Edebiyatin nasil ortaya ciktigi, fikih edebiyati tarihinde nerede durdugu ve hangi saiklerle bu tarz eserlerin yazildigi ortaya konacak, edebiyati te§kil eden ba§lica eserler ve yazarlari kisaca tanitilacaktir. Usul-furu ili§kisinde usulun nelerden te§ekkul ettigi ornekler uzerinden aktarilacak ve bu baglamda fakihlcr arasindaki ihtilaf sebeplerine… CONTINUE READING