Tahap Stres Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru-Guru SekolahMenengah Di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan Dan Selangor.

@inproceedings{Yahaya2010TahapSD,
  title={Tahap Stres Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kalangan Guru-Guru SekolahMenengah Di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan Dan Selangor.},
  author={Azizi Yahaya and Nik Diana Hartika Nik Husain},
  year={2010}
}
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap stres serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di kalangan guru sekolah menengah. Seramai 400 orang guru di empat buah negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Faktor stres dikaji dari aspek bebanan kerja, hubungan interpersonal, masalah disiplin pelajar dan peraturan sekolah. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah… CONTINUE READING

Similar Papers