Corpus ID: 193024182

Tahap Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik

@inproceedings{Hassan1991TahapPP,
  title={Tahap Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik},
  author={Tambi Abu Hassan},
  year={1991}
}
Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap profesi onalisme pegawai PTD yang berkhidmat di dalam bidang Pengurusan Sumber Tenaga Manusia berdasarkan lapan kriteria profesionalisme terpilih.Sampel kajian terdiri daripada 120 pegawai PTD dari tujuh agensi perkhid· matan awam yang mengkhusus dalam bidang Pengurusan Sumber Tenaga Manu· sia. Pengumpulan data dibuat melalui soal selidik, temutanya dan kajian ke atas bahan-bahan bertulis. Statistik yang digunakan bagi menganalisis data… Expand
2 Citations