TRAVNJACI AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚ , ASS. NOV. U HRVATSKOM PRIMORJU GRASLANDS OF THE ASS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚, ASS. NOV. IN CROATIAN LITTORAL

@inproceedings{Trinajsti2005TRAVNJACIAK,
  title={TRAVNJACI AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚ , ASS. NOV. U HRVATSKOM PRIMORJU GRASLANDS OF THE ASS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚, ASS. NOV. IN CROATIAN LITTORAL},
  author={Ivo Trinajsti},
  year={2005}
}
SAŽETAK Vegetacija mediteransko-montanog vegetacijskog pojasa ograni˛ ena je u isto˛ nojadranskom primorju na vise dijelove priobalnih padina, vrsne dijelove otoka i poluotoka Peljesca na nadmorskim visinama iznad 400 m na sjeveru do nekih 600 m na jugu. Tamo gdje mediteransko-litoralnom pojasu pripadaju sume Quercus ilex ili Pinus halepensis, travnjaci mediteransko-montanog pojasa, nastali kao zadnji degradacijski stadij, vrlo su rijetki. U floristi˛ kom sastavu navedenih travnjaka zna˛ ajnu… CONTINUE READING

Citations

Publications citing this paper.