Corpus ID: 133375964

TRAVNJACI AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚ , ASS. NOV. U HRVATSKOM PRIMORJU GRASLANDS OF THE ASS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚, ASS. NOV. IN CROATIAN LITTORAL

@inproceedings{Trinajsti2005TRAVNJACIAK,
 title={TRAVNJACI AS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚ , ASS. NOV. U HRVATSKOM PRIMORJU GRASLANDS OF THE ASS. KOELERIO MACRANTHAE-BRACHYPODIETUM RETUSI TRINAJSTI˚, ASS. NOV. IN CROATIAN LITTORAL},
 author={I. Trinajsti},
 year={2005}
}
 • I. Trinajsti
 • Published 2005
 • Geography
 • SAŽETAK Vegetacija mediteransko-montanog vegetacijskog pojasa ograni˛ ena je u isto˛ nojadranskom primorju na vise dijelove priobalnih padina, vrsne dijelove otoka i poluotoka Peljesca na nadmorskim visinama iznad 400 m na sjeveru do nekih 600 m na jugu. Tamo gdje mediteransko-litoralnom pojasu pripadaju sume Quercus ilex ili Pinus halepensis, travnjaci mediteransko-montanog pojasa, nastali kao zadnji degradacijski stadij, vrlo su rijetki. U floristi˛ kom sastavu navedenih travnjaka zna˛ ajnu… CONTINUE READING
  1 Citations
  Nomenclatural Revision for the Order Scorzonero-Chrysopogonetalia
  • 17

  References

  SHOWING 1-2 OF 2 REFERENCES
  Prilog flori otoka Unija
  • 5