Corpus ID: 130080604

THE FOSSIL REGISTER OF THE GENERA TESTUDO, EMYS AND MAUREMYS OF THE QUATERNARY IN CATALONIA

@inproceedings{Flix2006THEFR,
 title={THE FOSSIL REGISTER OF THE GENERA TESTUDO, EMYS AND MAUREMYS OF THE QUATERNARY IN CATALONIA},
 author={J. F{\`e}lix and J. Bud{\'o} and Xavier Capalleras and Ram{\'o}n Mascort},
 year={2006}
}
In the territory of Catalonia (Iberian Peninsula) three species of tortoise currently live, Hermann’s tortoise (Testudo hermanni), Spanish terrapin (Mauremys leprosa) and European terrapin (Emys orbicularis). From the palaeontological and archaeological excavations initiated in the first half of the 20th century and reaching to today fossil and sub-fossil remains of these three species have occasionally appeared. In this paper the diverse information, including notes and publications and oral… Expand
The Iberian fossil record of turtles: an update
...
1
2
...

References

SHOWING 1-10 OF 19 REFERENCES
Els anfibis i rèptils del Quaternari
 • En Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany (Maroto, Ramió &Galobart, Ed.). Quaderns, 23. C.E.C.B. Banyoles. Pp.71-86. Fèlix, J. (2003). Los anfibios y los reptiles del yacimiento del Peistoceno inferior de Incarcal (Girona, NE de la Península Ibèrica). Paleontologia i Evolució, t.34. pp. 47-49. S
 • 2002
Consideraciones sobre los restos fosiles cuaernarios de la cueva de Gràcia
 • Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 3a época,
 • 1903
Estudi de les restes faunístiques recuperades a l’abocador de la Vil·la Romana de l’Espelt (Òdena, Anoia)
 • A : Memòria inèdita de la camànya d’excavació. 1986 de la Vil·la Romana de l’Espelt (Jordi Enric Hoja, Teresa Carreras i Josep Ma Nuix.) 21-10-1999. Igualada. Pons, E. (ed.) (1977). La Fonollera (Torroella de Montgrí, Girona). Un poblado al aire libre del Bonce Final. Serie monográfica, 1. Servicio
 • 1999
Excavacions arqueològiques a l’Illa d’en Reixach (1987-1992)
 • chronologique et geographique. Mésogée
 • 1999
En Premières Communautés Paysannes en Méditerranée occidentale
 • Colloque International du C.N.R.S. Paris. Pp.599-606
 • 1996
...
1
2
...