THE EFFECTS OF THE COMMON FISHERIES POLICY ON THE THEORY OF THE AVAILABILITY OF MARINE RESOURCES

@article{GieloPolitewicz2019THEEO,
 title={THE EFFECTS OF THE COMMON FISHERIES POLICY ON THE THEORY OF THE AVAILABILITY OF MARINE RESOURCES},
 author={Magdalena Gielo-Politewicz},
 journal={Wsp{\'o}łczesna Gospodarka},
 year={2019}
}
The aim of the paper is to present issues connected with responsibility in the fishery industry. The paper discusses the ‘tragedy of common.’ An attempt was made to formulate proposals for how to increase the efficiency of marine resource management and reduce the problem of declining fisheries. The publication analyses the current Common Fisheries Policy in the context of overfishing. It will take a great deal of serious effort for fishermen, scientists and politicians to solve the problem of… 
1 Citations

Figures and Tables from this paper

References

SHOWING 1-10 OF 26 REFERENCES
The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery
 • H. Gordon
 • Business
  Journal of Political Economy
 • 1954
HE chief aim of this paper is to examine the economic theory of natI ural resource utilization as it pertains to the fishing industry. It will appear, I hope, that most of the problems associated
Practical Considerations in Using Bioeconomic Modelling for Rebuilding Fisheries
Many of the world.s fish stocks are considered to be in need of rebuilding. In response, global agreements, including UNCLOS, have sought to adopt some (optimal) level of fish biomass, usually the
Individual transferable quotas and conservation: a critical assessment
Individual transferable quotas (ITQs) have become a popular management tool for fisheries. They have been promoted in some quarters and seriously criticized in others because of their social and
Name of the Author: Magdalena Gielo-Politewicz Affiliation: Faculty of Economics
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw
 • 2018
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
 • 2018
Eutofizacja w Morzu Bałtyckim-konieczność historycznego podejścia do problemu, Psuty,I.,95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego-aktualne tematy badan naukowych,tomII
 • 2016
XVIII Konferencja i Walne Zgromadzenie Przetwórców Ryb, Wiadomości Rybackie
 • 2016
Zarządzenie oparte na prawach a rybołówstwo na małą skalę w UE. Prawa Człowieka a prawa własności
 • 2016
Individual transforable quotas and conservation: a critical assessment, Ecology and Society 2015.20
 • 2015
Odpowiedzialna eksploatacja zasobów naturalnych na przykładzie rybołówstwa, Zrównoważony rozwój organizacji-odpowiedzialność środowiskowa
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr
 • 2015
...
1
2
3
...