Corpus ID: 62825428

TERPENES IN FOREST AIR – HEALTH BENEFIT AND HEALING POTENTIAL

@inproceedings{Kalov2017TERPENESIF,
 title={TERPENES IN FOREST AIR – HEALTH BENEFIT AND HEALING POTENTIAL},
 author={H. Kalov{\'a} and B. Jane{\vc}kov{\'a} and Jindřich Roseck{\'y} and Zuzana Lipt{\'a}kov{\'a} and M. Verner and Miroslav Dět{\'a}k and Jiř{\'i} M{\'a}nek and Petr Petr and Alexandra Soukupov{\'a}},
 year={2017}
}
Wellness function and potential of the forest cover a wide range of physical, chemical, biological and last but not least aesthetic stimuli. The forest has an important influence on air composition through its positive essential substances. Besides favourable contribution of light ions there are primarily balsamic substances (essential oils) there. It is a substance primarily based on terpenes. These are created mainly in coniferous forests, in compositions of spruce, fir, pine, bog pine, dwarf… Expand
1 Citations

Figures and Tables from this paper

Investigation on air quality of specific indoor environments—spa salons located in Gdynia, Poland

References

SHOWING 1-10 OF 23 REFERENCES
Uptake, distribution and elimination of alpha-pinene in man after exposure by inhalation.
Vyhodnocení kvality ovzduší města Jihlavy. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně
 • 2009
Inhalace. Zdravotniregistr.cz, Available on: www.zdravotniregistr.cz/clanek/inha lace
 • 2013
Význam komplexní lázeňské léčby u dětí, alergiků, astmatiků a ekzematiků. Available on: www.lazne-kynzvart.cz/pro-leka re-a-odbornou-verejnost/vyznam-ko
 • 2014
Krka: Thermen,Thalasso und TAD
 • Available on: www.apothekeadhoc.de/nachrichten/-nachrichtdetail/generikahersteller-krka-
 • 2013
Nauka o lesním prostředí
 • Závěrečná zpráva, Projekt FRVŠ
 • 2010
Balneologie. Praha: Grada
 • 2009
Základní ošetřovatelská péče v pediatrii.
Zpráva o stavu klimatických podmínek Přírodních léčebných lázní Janské lázně. Odborný posudek o využitelnosti klimatických podmínek k léčebným
 • 2005
...
1
2
3
...